Price客房價目表

 
館別 房型名稱 淡季平日 淡季假日 旺季平日   旺季假日 連續假日 
一館   倉庫工業五人背包房    NT$490元          NT$590元          NT$690元                NT$5000元 (只賣包間)                  NT$5000元 (只賣包間)         
一館   五人背包男女混合房     NT$390元       NT$490元           NT$625元                NT$4500元 (只賣包間)                  NT$4500元 (只賣包間)         
一館     三人背包女生房       NT$390元       NT$490元           NT$625元       NT$2700元 (只賣包間) NT$2700元 (只賣包間)  
幸福館   初戀雙人房 NT$1200元  NT$1600元  NT$1700元 NT$3000元  NT$3200元
幸福館   曖昧雙人房 NT$1200元  NT$19600元  NT$1700元 NT$3000元 NT$3200元
二館   雙人房 NT$1000元  NT$1600元   NT$1500元   NT$2500元  NT$2800元 
 二館    景觀四人房 NT$2000元 NT$2200元  NT$2600元  NT$4000元  NT$4200元 
二館 日式四人房 NT$1400元 NT$1800元  NT$2000元  NT$3600元  NT$3800元 
二館 麗緻四人房 NT$1600元 NT$2000元  NT$2200元  NT$3800元  NT$4000元 
二館 A棟包棟(12人) NT$5600元 NT$7400元  NT$7800元  NT$12800元  NT$13800元 
二館 B棟包棟(12人) NT$5400元 NT$7200元  NT$7600元  NT$12600元  NT$13600元 
三館 包棟(12人) NT$9000元 NT$11400元  NT$11800元  NT$17000元  NT$17000元 
三館 啤酒屋雙人 NT$2000元 NT$2500元  NT$2300元  NT$3500元  NT$3500元 
三館 啤酒屋四人 NT$2500元 NT$3200元  NT$3500元  NT$5000元  NT$5000元 
三館 摩登工業雙人 NT$2000元 NT$2500元   NT$2300元  NT$3500元  NT$3500元 
三館 摩登工業四人 NT$2500元 NT$3200元  NT$3500元  NT$5000元  NT$5000元 
三館 摩登工業六人 NT$4500元 NT$5700元  NT$5900元  NT$8500元  NT$8500元 
 
平假日定義說明
  • 平日為星期日至星期五
  • 假日為星期六
  • 連續假日(2017/12/30~12/31|2018/2/16~20|2018/4/4~8|2018/6/16~18|2018/9/22~24|2018/12/29~31)
  • 淡季平日為 2017/11/1-2018/6/14
  • 淡季假日為2017/11/1-2018/6/14
  • 旺季平日為 2018/6/15-2018/9/30
  • 旺季假日為 2018/6/15-2018/9/30